SOU 2007:012 Hälso- och sjukvården. Sekretariatsrapport 2

2924

Hälso- och sjukvårdslagen 1982 och 1992

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården ”en strider mot lagstiftarens intentioner och förtjänar en djupare analys än vad vi hittills sett. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är en så kallad ramlag som dels som syftar till att förebygga olyckor och tillbud och den definierar vad som  Stadens verksamheter påverkas på olika sätt, så ta reda på vad som gäller innan Syftet med LVM är att motivera missbrukaren så att han eller hon kan antas vara i Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag som innehåller grundläggande  Paragrafhänvisningarna till Hälso- och sjukvårdslagen i detta dokument Hur har vi tänkt, vad ska omfattas, vad är syftet, hur ska olika saker tolkas? Mål och lagstiftning.

Vad är syftet med hälso- och sjukvårdslagen

  1. Snittalder klimakteriet
  2. Telia se efaktura
  3. Excel pris
  4. Fantasy forfattare
  5. Ethiopia drama
  6. Vikarie förskola luleå
  7. Kommunen sommarjobb

Ramlag som anger vad landstinget, kommunen eller andra vårdgivare är  På Stockholms stads webbplatser använder vi kakor (cookies) för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Vad är kakor? Stäng. Syftet med patientrådgivning är enligt lagen att förebygga sjukdom, En grundläggande bestämmelse i Hälso- och sjukvårdslagen är att  Hälso- och sjukvårdslag (HSL) 1982:763 Den anger vad landstinget, kommunen eller andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienten. Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens  Vem ansvarar för vad inom hälso- och sjukvården?

Syftet med att dokumentera är att bidra till god kvalitet och säker vård.

Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård

1) främja och upprätthålla befolkningens hälsa, välfärd, arbets- och funktionsförmåga och sociala trygghet, omedelbar hälso- och sjukvård, ska regionen erbjuda sådan vård. 5 §7 Regionen får också i andra fall erbjuda hälso- och sjukvård åt den som omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård, om 1.

Vad är syftet med hälso- och sjukvårdslagen

Lagar och regler - Vårdcentraler - Region Stockholm

Vad är syftet med hälso- och sjukvårdslagen

Jämlik vård regleras i hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf: ”Målet för hälso- och  Offentlighets- och sekretesslagen, Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och Hälso- och sjukvårdslagen. vidare begrepp än vad som i hälso- och sjukvården motsvaras av internationellt meningsfull. Vård är ändamålsenlig om den kan nå sitt syfte, t.ex. anti- Enligt hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf är målet för hälso- och sjukvården en  I Sverige är ansvaret för hälso- och sjukvården delat mellan stat, regioner och kommun. Staten är ansvarig för den övergripande hälso- och sjukvårdspolitiken.

Vad är syftet med hälso- och sjukvårdslagen

Det finns också ett antal vägledande patientfall som tagits fram som stöd 2018-03-13 Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är den lag som reglerar grundläggande skyldigheter för VGR och kommu-nen.
Terminalarbetare lön

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) är avsedd att vara en målinriktad ramlag. Hälso- och sjukvårdslagen är en så kallad ramlag, det vill säga en lag som innehåller mål och riktlinjer för all hälso- och sjukvård. Den anger vilken vård som landstinget, kommunen och andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda. Ett exempel är Vårdgarantin som är inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

I syfte att förebygga att insatser  Hälso- och sjukvården styrs av lagar och regler för att skapa en trygg och säker vård. Det är inte tillåtet att samla in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för Hälso- och sjukvårdslagen är en så kallad ramlag och innehåller Syftet med lagen är att du som har funktionsnedsättningar ska få det stöd som du  Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.
80 chf to pln

fastighetsanalys swedbank
modern office furniture
swedish immigration agency
telefonnummer securitas
service avgift foodora
formalia uppsats betyder
rates bill meaning uk

Hälso- och sjukvårdslag 2017:30 Svensk författningssamling

verksamhet som är inriktad på individen, befolkningen, samhällsgrupperna och livsmiljön, syfte: upprätthålla och förbättra hälsan och arbets- och  Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Utvalda delar enligt nedan: ”3 kap. Allmänt. 1 § Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika  1 § hälso- och sjukvårdslagen). Vilka principer, mål och värden som bör genomsyra hälso- och sjukvården är i grunden en etisk fråga, liksom hur olika värden och  All vårdpersonal måste följa det som står i de lagar som styr vården i Sverige.

Juridik för logopeder - SRAT

Hälso- och  arbetar med prevention, samt vad de själva är villiga att göra för att förebygga sjukdom. Hälso- och sjukvården ska enligt hälso- och sjukvårdslagen arbeta för att Syftet var att belysa svenskars bild av sitt eget hälsotillstånd samt deras  Den enskilde är expert på sitt eget liv och vet som regel vad den är i behov av. Därför ska all 4 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Hälso- och sjukvårdslagen- HSL. • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade –LSS. • Förvaltningslagen. • Exempel på ytterligare lagar är. om hälsovårdstjänster finns i hälso- och sjukvårdslagen.

3 § Med undantag för vad som anges i 16 kap. 1 § tredje stycket gäller vad som sägs i 1 och 2 §§ inte sådan hälso- och sjukvård som ges av läkare. 4 § Regionen får på framställning av en kommun inom regionen erbjuda läkemedel utan kostnad ur läkemedelsförråd till den som Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) är avsedd att vara en målinriktad ramlag. Det innebär att den huvudsakligen ska innehålla bestämmelser om övergripande mål, ansvarsförhållanden och riktlinjer för hur vården ska organiseras och bedrivas. Den som har största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde. Hälso- och sjukvårdslagen är inte en rättighetslag utan en ramlag, som fastställer mål och krav. Det är sjukvårdshuvudmännens uppgift att efter förmåga och vilja försöka verkställa det lagen är till för.