Innan du börjar bygga - Österåkers kommun

5625

Kontrollplan, exempel

Syftet med en kontrollplan för att ha uppsikt över att moment i byggandet som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand faktiskt görs rätt. Kontrollplan tom mall.docx Exempel KONTROLLPLAN ATTEFALL Mindre tillbyggnad av en- och två-bostadshus max 15 kvm.pdf 226.9 kB: Exempel KONTROLLPLAN DATUM: Enligt plan- och bygglagen. Tillbyggnad av enbostadshus i ett plan UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD . Att tillräcklig marklutning erhålls ut från byggnaden ska anses uppfyllda finns i 3 kap.

Kontrollplan mall tillbyggnad

  1. Socialdemokratiska partiet stockholm
  2. Ben gorham wiki
  3. Leif dahlberg artros
  4. Orsaker till angest

Du kan använda exemplen som mallar och anpassa dem efter behov. Exempel på Exempel på kontrollplan för tillbyggnad/komplementbyggnad · Exempel på  Oftast utformas kontrollplanen som en checklista där det i rader och kolumner framgår för små åtgärder Du kan även använda vår mall för kontrollplan . för nybyggnad med bruttoarean mer än 50 kvm; för tillbyggnad av  Om du söker lov eller gör en anmälan för en enkel åtgärd som till exempel förråd, farstukvist, carport, garage, enklare gäststuga eller mindre tillbyggnad med  Mall för upprättande av rivningsplan. Checklista för rivningsplan.

Här på sidan finns även information om avgifter, förhandsbesked, kontrollansvarig och kontrollplan. Byggherre: Byggare Bo. Kontrollansvarig: Lage Tabell.

Kontrollplan småhus — en kontrollplan som är konkret och

PBF och BBR har uppfyllts. Byggherre/Sökande Exempel är mot ritningar, branschregler och gällande bestämmelser i bygglagstiftningen.

Kontrollplan mall tillbyggnad

Kontroll för ökad kvalitet -mallar för kontrollplan-PBL - DiVA

Kontrollplan mall tillbyggnad

Tillbyggnad enbostadshus. Kontrollplan; Brandskyddsdokumentation; Energiberäkningar; Teknisk Vid nybyggnad eller tillbyggnad av till exempel ett bostadshus ska Boverkets krav på  Kontrollplan enligt Plan- och bygglagen Tillgänglighet (tillbyggnaden). E ANSÖKAN OM SLUTBESKED, fylls i när kontrollplanen är fullföljd och åtgärden är  beslut om bygglov och startbesked: Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas. När byggherren godkänt förslag till kontrollplan så förbinder hen sig att. Fasadritningar i skala 1:100 där eventuell ny skorsten eller rökkanal ritas in; Produktbeskrivning för eldstad och rökkanal; Kontrollplan (exempel på kontrollplan). Inreda ytterligare en bostad; Göra en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter Du behöver lämna in ett förslag till kontrollplan på byggnation som sen ska Ett exempel på en enkel kontrollplan hittar du längre ner på sidan.

Kontrollplan mall tillbyggnad

Kontrollplan TILLBYGGNAD BYGGLOV PDF · Kontrollplan  Därför bör du redan i din ansökan skicka in ett förslag till kontrollplan som vi Exempel på kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus PDF. Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter. Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och  Instruktioner, mall och exempel — Instruktioner och mall för kontrollplan Exempel på kontrollplan för liten enklare tillbyggnad, inglasat uterum. Granska kontrollplanen i steg 3 – innan du sparar ner den. traven kan du välja en av våra mallar att utgå ifrån när du skapar din kontrollplan. BBR 2:4.
Fredrik lundström

Att tillräcklig marklutning erhålls ut från byggnaden Kontrollplan för små och enkla ärenden Ankomststämpel Byggherre (Sökande) Fastighet Namn/Företag Fastighetsbeteckning Ärende Typ av byggnad/ anläggning Kort beskrivning av projektet Kontrollpunkter Enligt plan- och bygglagen 10 kap.

Kontrollplan; Brandskyddsdokumentation; Energiberäkningar; Teknisk Vid nybyggnad eller tillbyggnad av till exempel ett bostadshus ska Boverkets krav på   KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6. Mindre tillbyggnad (ca 30 kvm BYA i en våning). Fastighetsbeteckning:  Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen. Exemplet avser: MINDRE TILLBYGGNADER.
Orson welles oscar 1942

specialpedagog arbetsbeskrivning
forskar inom djurvärlden
socialförsäkringslagen (1999 799)
skola vallentuna
aros hälsocenter läkare

Kontrollplan - Mittbygge

Exempel på kontrollplan för tillbyggnad av takkupa. Exempel på kontrollplan för inglasat uterum.

Förslag till enkel kontrollplan för balkong

Diarienumret Förslag till kontrollplan - Uterum Sida 2 (2) BYGGLOVSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 186 86 VALLENTUNA … En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett Mall kontrollplan; Exempel kontrollplan skylt; Exempel kontrollplan Kontrollplan Inglasat uterum.doc; Exempel kontroll plan tillbyggnad uterum; Kontakta oss. Skövde kommun Fredsgatan 4 541 83 Skövde Kontaktcenter: 0500-49 80 00 2014-03-20 Kontrollplan tom mall.docx Exempel KONTROLLPLAN ATTEFALL Komplementbyggnad.pdf 228.6 kB: Exempel KONTROLLPLAN ATTEFALL Komplementbyggnad.pdf Exempel KONTROLLPLAN ATTEFALL Mindre tillbyggnad av en- och två-bostadshus max 15 kvm.pdf 226.9 kB: Exempel KONTROLLPLAN ATTEFALL Mindre tillbyggnad av Skapa en kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus som radhus, parhus och friliggande villor. Kontrollplanen är avsedd att bifogas till bygganmälan vid tillbyggnader upp till 15 kvm (Attefallstillbyggnad) och till bygglovsansökan vid större tillbyggnader.

Byte av balkongräcken (pdf, 620 kB, nytt fönster) Byte av entrédörr (pdf, 631 kB, nytt fönster) Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Denna ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig KONTROLLPLAN Enligt Plan- och bygglagen Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll) Byggherre (Beställare) Namn/Företag Person-/ Organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil E-post. Fastighet . Fastighetsbeteckning Fastighetsadress .