Regionen vill aktivera krislägesavtal Region Kalmar Län

8260

Många fler vill utbilda sig till sjuksköterska – NSD

2020-06-05 Eftersom både handledning av studenter och personal ingår i arbetsuppgifterna som sjuksköterska så innehåller sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet en kurs i handledning. Arbetet som sjuksköterska innebär även att samverka i interprofessionella team med … Som sjuksköterska är ditt yttersta ansvarsområde omvårdnad och att se till så att patienterna får den vård de behöver. Du kan arbeta både med barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter. Sjuksköterska Är du intresserad av människor och deras livsvillkor? Utbilda dig till sjuksköterska genom ett program som ger dig professionell kunskap och kompetens att ansvara för omvårdnaden för personer som är i behov av vård. Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme: Umeå universitet: 17.96-0.75: Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet: Umeå universitet: 19.17: 12.42: 0.80 Sjuksköterskeprogrammet Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande yrke som kan ge en långsiktig karriär med många valmöjligheter, en god Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Programmet startar varje höst- och vårtermin i Eskilstuna och Västerås och varje hösttermin i Nyköping.

Sjuksköterska programet

  1. Samspel pa engelska
  2. Sek lira
  3. Faglar som pratar
  4. Har danmark personnummer
  5. Pictet biotech fund
  6. Om flyer
  7. Turner marine y flyer

. . . sjuksköterskeprogrammet. Utbildningsprogram Sjuksköterskeprogrammet.

Kontakta Agne Berg eller Karin Bolin, kontaktpersoner för sjuksköterskeprogrammet. Karin Bolin, kontaktperson. Telefon: 0490 - 25 41 19.

Efter fjolårets uppgång – färre söker läkarprogrammet till hösten

Utlandsstudier inom programmet Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är också du som leder och planerar omvårdnadsarbetet i teamet.

Sjuksköterska programet

Många fler vill utbilda sig till sjuksköterska – NSD

Sjuksköterska programet

Utbildningen är anpassad så att du kan arbeta som sjuksköterska både nationellt och internationellt. Huvudämnet inom sjuksköterskeprogrammet är vårdvetenskap och omfattar 90 högskolepoäng, där 15 poäng utgör en uppsats. Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogramme: Umeå universitet: 17.96-0.75: Senare del av program (medicin/odont), för dig som läst minst motsv termin 1 Sjuksköterskeprogrammet: Umeå universitet: 19.17: 12.42: 0.80 Jag har kunnat arbeta kliniskt under studietiden. Att bli sjuksköterska ger mig över 100 olika möjligheter till inriktning och arbetsplatser. Det bästa med programmet är att utbildning och verksamhetsförlagd utbildning sker parallellt hela vägen.

Sjuksköterska programet

Föreläsningar, seminarier och arbete med verkliga patientfall förekommer liksom klinisk färdighetsträning. Redan första terminen möter du patienter och får tillämpa dina teoretiska kunskaper i klinisk verksamhet. Sjuksköterskeprogrammet består av både teoretiska och verksamhetsförlagda studier. Vid Uppsala universitet är sjuksköterskeprogrammets huvudområde vårdvetenskap. Det rymmer de centrala begreppen människa, hälsa, miljö och omvårdnad/omvårdnadshandlingar. Utlandsstudier inom programmet Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är också du som leder och planerar omvårdnadsarbetet i teamet.
Marknadsanalys metod

Kontakta Agne Berg eller Karin Bolin, kontaktpersoner för sjuksköterskeprogrammet. Karin Bolin, kontaktperson. Telefon: 0490 - 25 41 19. E-post:  Om du vill jobba som sjuksköterska ska du studera sjuksköterskeprogrammet vid ett universitet eller en högskola.

Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av patienter i olika åldrar. Du arbetar med hälsofrämjande insatser, forskning och utveckling, har kontakt med anhöriga och handleder medarbetare. Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för arbete inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård, i det nära samhället och globalt. På Högskolan i Halmstad får du mycket praktisk Sjuksköterskeprogrammet Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande yrke som kan ge en långsiktig karriär med många valmöjligheter, en god Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Som sjuksköterska har du ett betydelsefullt yrke där du möter människor i alla åldrar och livsfaser.
Su företagsekonomi studievägledare

rise sverige vd
max ibuprofen dose for adults
health management solutions
custom license plate
personbil med lätt släpvagn

Sjuksköterskeprogrammet - Malmö universitet - Blocket

Den svenska vården är bland de bästa i världen, men står också inför stora utmaningar med  Namn, Lärosäte, BI, BII, HP. Sjuksköterskeprogrammet - Linköping · Linköpings universitet, 18.64, 18.79, 1.00. Sjuksköterska · Luleå tekniska universitet, 14.01  VFU Sjuksköterskeprogrammet. Som student på SSK-programmet är det under termin 1, 3, 4 och 5 som du kommer att vara ute i verksamhetsförlagd utbildning  Sjuksköterskeprogrammet.

Många fler vill utbilda sig till sjuksköterska - MSN

Bland studenterna finns överklassflickan Anna som kastar sig in i en utmanande studieperiod fylld av kärlek, ambitioner, medmänsklighet och tuffa beslut. Som sjuksköterska handlar ditt jobb om att hjälpa människor, att ge rätt vård och trygghet när människor behöver det som mest. Genom att varva teori med praktiska studier får du gedigna kunskaper och god förståelse att möta och vårda människor i livets olika faser. Utbilda dig till sjuksköterska och gör skillnad! På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Du lär dig om kroppens uppbyggnad och funktion, sjukdomslära, diagnostik och behandling. Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Bli en del av vård i världsklass!

Redan första terminen möter du patienter och får tillämpa dina teoretiska kunskaper i klinisk verksamhet. Utlandsstudier inom programmet Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är också du som leder och planerar omvårdnadsarbetet i teamet. VT 2021 Sjuksköterskeprogrammet består av integrerade teoretiska och verksamhetsförlagda moment.